تهران، میدان رسالت، ابتدای خیابان فرجام شرقی، خیابان 49، پلاک 24
021 - 7789 48 41
مقالات
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
مراحل استاندارد اجرای هوشمند سازی ساختمان (قسمت دوم )
آشنايي با پروتکل های شبکه هوشمند (قسمت دوم)
آشنايي با پروتکل های شبکه هوشمند (قسمت اول)
مراحل استاندارد اجرای هوشمند سازی ساختمان (قسمت اول )
KNX نرم افزاركاربردي ETS
تهران، میدان رسالت
ابتدای خیابان فرجام شرقی
خیابان 49، پلاک 24 ، طبقه اول
021-77893248
0920-1200145 تلگرام
©2018 Samin Parsian, All Right Reserved